Feeds:
Inlägg

Archive for the ‘Etnografi’ Category

.

Om det skulle vara val i dag skulle SD få ensam majoritet med 64,64%. Enda kvarvarande oppositionspartiet är M, med 4,75%. SP tar nu plats i Riksdagen med 24,33%, och klart större är M.

Kommer SP och M tillsammans bilda opposition, eller kommer SP att samarbeta med SD? Behövs det samarbete alls, då SDs marginaler blev så betydande.Tipset blir nog att SD regerar på egen hand, SP blir oppositionsparti och M avvaktar sin upplösning.

En uppgörelse med den tidigare regimen och alla deras sytemryttare kan nu väntas, med åtal för högföräderi, offentliga lögner, olaglig spekulation och förskingring, etnisk rensning, rasism med mycket mera. Vissa pratar även om ett väntande urträde ur supermakten EU, vilket i så fall äntligen skulle kunna få ordning på landets finanser. I vilket fall, håller det på att bildas en säker plattform för en nationell politik, något som Sverige så väl behöver efter åratal av destruktiv baklängespolitik.

 Jan-Eric Norreblom-Viddus

jennorr@viddus.net

Var gärna med och påverka  :

 

Annonser

Read Full Post »

…eller papperslösa, illegala invandrare vs värdelös åldringsvård i Torshälla.

Uppdaterad 20120319

Inledningsvis är det ju naturligtvis så, att missförhållanderna i Sörmland, vad det gäller fördelningen av skattemedel, gäller på liknande sätt i hela det krackelerande konungariket Sverige. Det är samma summa skattepengar som ska fördelas över alla de åtagande ett fungerande samhälle ska driva.

Men när samhället inte längre fungerar, när snedfördelningen flyter upp till ytan och blir synlig i offentligheten, då är det också dags för medborgarna/skattebetalarna att försöka stanna till och fundera. När skatten ska höjas, för att finnasieringen av skola och omsorg ska gå runt, bli det av tradition, gnäll, jämmer och massor av elände. Det blev inte en ny bil att slå grannen i huvudet med i år heller. 

Men när de skattepengar som redan hämtats in av staten och förbrukas efter gällande politiskt korrekta agenda, då är det som vi inte längre bryr oss. Det är ju faktiskt fortfarande våra/samhällsmedborgarna/skattebetalarnas pengar, och ska förvaltas på för oss så fördelaktigt sätt som möjligt. Inte minst gäller det den generation som var med att bygga välfärdslandet Sverige, under alla år matade med löften av lismande politiker, om en trygg ålderdom när livet närmade sig slutet.

Det kom att visa sig att dessa löften auktionerades ut att förvaltas av privata, vinstdrivande företag med ytterst varierande policys. Vanvårdslarmen duggar tätt, och löftena från förr är naturligtvis glömda och förlåtna, satta ur spel. I krämarekonomin Sverige finns gott om löften, men inga regler för hur de ska uppfyllas.

Som bekant, har ju Reinfeldt lösningen på hur man ska få den dyrbara åldringsvården att gå ihop. Med SCBs siffror som grund, ska pensionåldern ju höjas till 75 år för män. Voilá ! Lite drygt 3 års pension, om vi nu ska hålla oss kvar vid SCBs sifferorgier, vilka visar på en ständigt ökande (och dyrare) åldringsvård. Vi kan nog antaga, att SCB även har siffror som visar effekterna på medelivslängden vid ett genomförande av Reinfeldts tidsanpassade och tidsenligt cyniska ättestupa. 

Det svenska samhället består till stor del av lösa länkar, vilka det är upp till oss medborgare att koppla ihop. Just när det gäller åldringsvården, finns det många länkar som är kopplade till historiska uppgörelser mellan fack och arbetsgivare, som när det gäller att vi avstår viss del av lönen som ska öronmärkas till pensioner, och ska förvaltas med omsorg. Men så finns det även nya, politiskt korrekta beslut, som tagits av förvirrade och inkompetenta politiker, mångkulturkramare och systemryttare, berusade av floskler om Sverige som hela världens obefläckade, vita riddarre. Sverige, världens största flyktingläger, utan flyktingar, men fyllt till bredden av lycksökande nybyggare, varav många sysslar med systemunderstödd brottslighet.

Innan vi går till val nästa gång har vi ett ansvar att allvarligt fundera på parallellerna. Här kommer två intressanta exempel på hur fel de politiska krumsprången landar i vår vardag. Ännu en gång får pensionärerna kröka rygg inför den svenska regimens skötebarn.

Ur Eskilstunakuriren : 

Vanvård på nytt äldreboende

Anställda på demensboendet Torsiliahemmet i Torshälla larmar nu om missförhållanden. De boende har legat med intorkad avföring, nedkissade blöjor och inte fått naglarna klippta så att de skurit in i handflatorna.

Enhetschefen på Torsiliahemmet har gjort totalt sex lex Sarah-anmälningar om vanvård på äldreboendet till Socialstyrelsen, skriver Eskilstuna-Kuriren.

Senast i fjol utreddes brister i omvårdnaden på hemmet.

Ur Folket :

Papperslösa ska få samma vård som andra

Nyköping/Eskilstuna. Fördjupat samarbete mellan landstingen i Sörmland och Västmanland. Och papperslösas rätt till sjukvård. Det var de viktigaste besluten på landstingsstyrelsens sammanträde i går.
Men mest debatt blev det kring genomförandeplanen för att få ordning på landstingets ekonomi. Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. I planen regleras vad landstingets nämnder ska göra för att uppnå målet.
I går lade Serviceförvaltningen, D-data och Landstingets Ledningsstab fram konkreta besparingsåtgärder om sammanlagt 18,6 miljoner kronor, vilken landstingsstyrelsen godkände. Samtidigt ska budgeten för ledning och verksamhetsstöd ökas med 2,7 miljoner som bland annat ska gå till utveckling av hemsidan och ytterligare en halvtidstjänst på informationsavdelningen.
Därför deltog inte oppositionen i beslutet. De vill i stället lägga pengarna på vård i livets slutskede på avdelningen Manteln.
 
Ökat samarbete
Enighet var det däremot när det gällde öka samarbete mellan landstingen i Sörmland och Västmanland. De områden det gäller är hjälpmedelsverksamheten, ortopedi och gynekologisk onkologi.
Landstingsstyrelsen godkände också planerna på att satsa 75 miljoner kronor på att bygga om och till behandlingsenhet/onkologmottagning på Mälarsjukhuset.
Kostnaden ska finansieras med minskad utomlänsvård.
Stor enighet rådde också kring beslutet att alla personer i länet ska ha rätt till nödvändig vård.
 
Samma regler för alla
Bakgrunden är en kristdemokratisk motion i frågan som lades i november förra året. Landstingsstyrelsen säger i sitt beslut att frågan är angelägen, och att reglerna för asylsökande som övriga flyktinggrupper, som papperslösa och gömda, borde vara desamma. Beslutet innebär att landstinget ansvarar för att dessa grupper i princip får samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som övriga invånare.”
 

Något att ta stälnning till inför nästa val? De flesta av oss blir ju trots allt pensionärer en dag.

Read Full Post »

Uppdaterad 20111222

Det lackar mot Jul igen. Åren rullar på, och samhällets förändring med dem. Säkraste jultecknet är inte längre de yrvakna tomtarna som redan för länge sedan börjat dyka upp i mediasmoggen, främst genom Coca Cola och Blossa. Nej, sedan ett par år tillbaka är det säkraste jultecknet försöket att uppgradera ett shoppingmedvetande hos svenskarna. Förutom sina politiska uppdrag har de svenska media även ett marknadsansvar, ofta en kombination av båda. Till årets största konsumtionshelg rings det i allehanda alarmanordningar och pekas upphetsat på begagnatwebbar som Blocket och Tradera. Varningsropen gällande bluff och båg tävlar om att överrösta varandra med versaler och löften om undergång och elände för den som dristar sig att handla där. Risken att bli lurad och bankrutt om man handlar begagnat verkar överhängande, och för säkerhets skull kastas argumentet om olaglighet in för att yttligare skrämma upp den nu förhoppningsvis ordentligt nervöse konsumenten. Säkraste sättet att undvika fängelse för häleri, är att handla julklapparna i något av alla pråliga märkesbutiker, glittrande av polerad mässing och putsat glas, naturligtvis till många gånger högre pris.

Men, är inte återvinning, eller som i det här fallet begagnat-shopping, behjärtansvärt och värt ganska många så kallade miljösmart-poäng? Vad säger miljöministern eller de andra miljöivrarna bland våra folkvalda? Den som handlar begagnat, det vill säga återvinner, måste väl vara ett föredöme för sina medkonsumenter, då det ju handlar om att spara på naturens resurser. Eller kan det vara så enkelt, att ni bluffar om exempelvis sopsorteringen, och att det bara är ett spel för galleriet, och att ni i själva verket stödjer de skrämselrapporter som just nu florerar i media. Vi får nog som vanligt utgå ifrån är det en i raden av alla bluffar ni har lurat på oss under året som gått. Resultaten i den senaste internationella ”miljökonferensen” i Durban, snarast bekräftar dubbelspelet än försöker göra något eländet. Tvärt om visar det sig att det är lönsamt med avisningen av Grönland, för att ta ett exempel. Plötsligt frigörs tidigare dolda naturresurser för exploatering, så som den alltid lika begärliga oljan, roten till en stor del av jordens elände.  Och under tiden så sorterar och sorterar och sorterar vi vanliga dödliga.

Det nutida västerländska korståget i mellanöstern seglar vidare på  vågor av lögner om demokrati och frihet. Med svansen i vädret, och med hägrande förhoppningar om nya möjligheter att stärka idéerna om gemensamma marknader, mångkultur, fri arbetskraftsinvandring och monopol över oljehandeln, lallar EU i USAs fotspår, spridande död och förintelse omkring sig, mässande om demokratiska målsättningar ingen längre tror på.

Glansen runt demokratins nykoloniala, ädla riddare från det förlovade västerlandet borde falnat något även hos de mest hängivna beundrarna ur de egna leden efter det brutala mordet på Libyens ledare Muhammar Khadaffi. Och Sverige är i högsta grad medskyldigt, trots alla expertkommentarer om nödvändiga åtgärder för införandet av ”demokrati” i Libyen. ”- Det är ändå lite synd”, skriver exempelvis sanningsmegafonen Arena om Khadaffis död, med den nya tidens avmätta, regimfriserade, totala brist på sammanhangsanalys. Jag har själv inte orkat se filmerna, och det är läge att varna för utstuderad grymhet, men sanningen om Khadaffis död finns på nätet, bilder som borde få de svenska ”experterna” att rodna.

Insikten om mentaliteten hos västmakternas allierade, får begrepp som frihet och demokrati att fastna i halsen. För inte så länge sedan, reagerade hela Sverige när polischefen i Saigon, avrättar Nguyễn Văn Lém på öppen gata. Händelsen har sedan visats ett otal gånger, och bilden blev en av symbolerna för det absurda kriget i Vietnam. Till saken hör att Lém ansågs vara medlem i FNL, och vara medlem i en liga som systematiskt mördat poliser och deras familjer. Gissningsvis kommer ingen av filmerna på mordet av Khadaffi att visas i svensk television, och inte heller kommer de att bli en symbol för orättfärdiga krig, den här gången i nordafrika. Det händer inte längre i det numera tysta  Sverige, åter igen bugande inför herrskapet, precis som på den gamla goda tiden.

Det retoriska mässandet i media om kampen ”för folket” mot diktatorn, har i sin naivitet nästan kunnat liknas vid tyska medias hyllningar av Hitlers inmarsch i Österrike 1937. Båda teaterstycken redigerade och anpassade till sin samtid och sin aktuella målgrupp. Frågor borde ställas inför det intressanta faktum att USA sällan förr haft några större problem att samarbeta med despoter i mindre nationer, som exempelvis Chile, Argentina och många flera. Det vill säga, så länge dessa spelat i samma lag. Då har inte demokratin varit lika intressant att värna om, så frågan om vilken betydelse demokratin har i Libyens fall blir naturlig.

Jag har inga kommentarer till Khadaffis inrikespolitik, och anledningen är enkel. Allt vi fått veta gällande Libyens ledare, är presenterat via alliansmakternas massmediala propagandacentraler, och där finns inte mycket som går i takt med verkligheten. Tvärtom hade det varit intressant att se dollarns monopol över oljan brytas, och då hade kanske till och med Carl Bildts oljeaktier blivit värdelösa.

Men, i ”bästa fall”, är nu handeln med olja i dollar säkrad för framtiden, och bombandet av Libyen till nära nog ruiner, betyder förhoppningsvis ett grundande av västerländska konsumtionsmönster i nordafrika, och en räddande bakdörr för ekonomier på knä i Europa och USA, naturligtvis nu stavad ”hjälp”. Det receptet har provats förr, som i Tyskland och Japan i andra världskrigets slutskede. Även bombningarna av civila mål blev på sikt lönsam affär för USA. Om nu inte Libyen muslimifieras förstås, en utveckling som eventuellt kan vara på gång i Tunisien efter senaste valet.

Vilka står sedan på tur? Ska Iran bombas, och Israels granne Syrien pulvriseras? Troligen. Och sedan? Hur länge kan de nya kolonialkrigen pågå utan att världen inser orimligheten i EU´s och USA´s världshärskarambitioner? Ska kanske nordafrika bli en del av EU´s inre marknad? Ett nytt romerskt imperium? Kommer vi kanske att i framtiden få se yttligare ett politiskt/ekonomiskt försvars-block med Ryssland-Kina-Japan som huvudaxel ? Inte ologiskt om man tänker i överlevnadsstrategiska termer. De länderna har mer gemensamt med varandra än vad dom någonsin kommer att ha med oss i väst. Och vad händer sen? Platsen att slåss om är begränsad, varför omdöme och ansvar borde vara honnörsord. Att åter gräva upp korstågsmentaliteten och kolonialisera afrika/mellanöstern en andra gång, kommer inte att vara en lösning med bestående balanserade strukturer. Terrorism kommer att bemötas av ännu mera terrorism.

I samband med den Iranska revolutionen 1979, skämtades det ganska allmänt om araberna. Av någon anledning, som väl närmast måste tillskrivas medierapporteringen, tog vi nästan automatiskt ställning för Shaen. Ayatollerna och deras krav på islamisering var inget vi kunde ta till oss då, lika lite som det borde vara nu. En idé som det ibland skämtades om var att man skulle lösa problemet genom att bomba hela arabvärlden, asfaltera rubbet, och bygga tennisbanor där. Det var alltså omkring 1980, Björn Borgs storhetstid och tennisen trängdes med slalom, Ravelli och Ralf Edström i alla nyhetsmedia som då fanns. I dag, dryga 30 år senare, ser det ut att kunna bli verklighet i den meningen att vi faktiskt bombar arabvärlden till småsmulor, men i stället för asfalt brer vi ut det västerländska konsumtionsmönstret. En tanke som måste hägra för krämarekonomierna i väst. Olja i utbyte mot västerländsk ”demokratisk” konsumtion. Ett win-win-scenario av historiska dimensioner.

Och tillbaka i sanningens gränsland, det förlorade konungariket Sverige, firades det på de politiskt korrekta systemryttarnas redaktioner under hösten, inför beskedet om nyhetssajten Politiskt Inkorrekts nedläggande. Plötsligt fick sajten, vilken normalt officiellt förnekas, ett osannolikt nyhetsvärde. Nu minsann skulle det visa sig att det endast var det politiskt korrekta som var gångbart i Sverige. Det påstods i samma andetag, liksom för samma pris, att det inte längre finns något intresse för Assange-affären, vilket i sin tur skulle grunda för den officiella synen på Assange som en systemets fiende. Siffror i rikliga flöden presenterades.

Döm om allmän bestörtning, ve, fasa och mängder av elände i största allmänhet när det visade sig att Politiskt Inkorrekt dök upp i en ny och fräsh upplaga, här (Avpixlat) numera dessutom uppdaterad med den av regimen så hatade sanningsläckan MigiLeaks. Det tackar och bugar vi för, och en viktig källa för nyanserad nyhetsrapportering fri från regimens åsiktsförtryck, fortsätter sin verksamhet.

Som grädde på moset slår i stället besparingskravet mot de nyss skrattande, jublande och firande, numera får man förmoda yrvakna och bakfulla PK-redaktionerna. Sällan har högmod och fall stått närmare varandra. Härliga tider. Inte att undra på så mycket komprimerad dynga som produceras där, att folk inte orkar med de skyddade verkstäder, vars främsta uppgift numera verkar vara att legitimisera den förda politikens alla fatala baklängesprojekt. Det måste till slut bli svårt att sälja skiten, varför upplagorna måste minska och kvasijournalistiken med tiden dö ut, liksom dinosaurierna. Måtte det bara gå snabbare.

Annars rullar det på, som sagt. Regimens rådbråkning av den en gång så framstående välfärdsnationen Sverige fortsätter. Bit för bit smulas vi sönder, krossas under det ena huvudlösa beslutet efter det andra, alla grundade sig i någon förvirrad föreställning om det ultimata, totalkontrollerade mångkulturella paradiset. De är många klättrande regimparasiter som har allt att vinna på att försöka yla högst i kören, mässande mångkulturens lov. Vi hör och ser dom varje dag, överallt, med argument som inte skulle hålla en kritisk granskning. Men den kritiska granskningen uteblir, i alla fall i officiella media.

I början av året, uttryckte jag min förhoppning om att det såg lovande ut, med bland andra Mona Sahlins avgång. Jag borde förstått bättre. Hon är lika svår att bli av med ur offentligheten som man blir av med svartmyror i gräsmattan, det vill säga, nära nog omöjligt.

Nu är hon, som svensk korrekthets apostel, på ett nytt härnadståg i öst, för att upplysa våra grannar om hur viktigt det är att vi håller ihop Eu´s mångkulturprojekt mot dess fiender, det vill säga alla vi andra, vi som vill bestämma själva, tycka offentligt om misslyckad politik och korrupta politiker samt vägra överstatlighet och utslagning av arbetskraft. Förra gången vi hade ambitionen att upplysa Finland om den sanna tron, det vill säga för 800 år sedan, anslöt sig landet till oss, men den här gången är det nära att Pohl, Sahlin och deras Expo, hamnar tillbaka i Östersjön efter en välplacerad finsk känga i röven. Mona Sahlin kommer alltid att befinna sig på den terrorliberala sidan, en svenskarnas fiende. Det kan hon arbeta ostört med i det regimunderstödda Expo. Men hur länge ska omvärlden tillåta att de svenska klavertrampen stövlar omkring internationellt utan att ta Reinfeldtregimen i örat och placera åsnestruten på det huvud där den hör hemma.

Om rådbråkningen av svenskheten sker generellt, på alla överskådliga nivåer, så sker den med största tänkbara prioritering när det gäller den etniska, svenska manligheten. Bäva månde alla eventuella kvarvarande manliga auktoriteter, vilka lyckats överleva de senaste årens regimunderstödda feministiska missilattacker, kafferepet har utvecklats till en lynschsnara. Den här gången skickas nämda missiler ut från P1, igen. Programmet heter Tendens i P1, och sändes den 12-14 Dec 2011.(Repris)

Här skulle ”4 människor” ge sin syn på sexuella övergrepp och kränkningar under rubriken ”När någon gick över min gräns”. I påannonseringen var det så det formulerades. En ordsammansättning som skvallrar om en speciell inriktning. För det handlade inte, vilket man kan gissa redan innan, om kvinnor och mäns syn på sex och samlevnad, utan om 3 kvinnor med feministisk retorik samt en homosexuell man. Naturligtvis och så förutsägbart, och den sedvanliga skuldbeläggningen av den etniskt svenske mannen.

Jag har naturligtvis inget emot dessa 4 människor, och är helt och fast övertygad om deras traumatiska upplevelser. Det är inte det saken gäller. Nej, det handlar om kvinnornas P1, och den destruktiva desinformationsflödet de sprider med regimens stöd. Könskriget sponsras av staten. Visst är det ett intressant faktum, att om inte annat att ha med sig till valurnorna.

För att säkra mottagandet av eventuell kritik av programmet, kommer ett avsnitt i serien att handla om reaktioner på den argumentation som presenterades i det första programmet, vilken för säkerhets skull benämns som bland annat hat. Dom vet att dom provocerar, och dessutom söndrar och diskiminerar cirka 50 procent av befolkningen, och garderar sig därför med att försöka slå ut motargumentationen i god tid innan den kan komma till tals. Så fungerar despotism och åsiktsförtryck.

Och mycket riktigt och lika förutsägbart, förnekade sig inte heller det tredje avsnittet. Här går Sonja Schwarzenberger till storms mot det hon kallar näthatet. Här förfasar hon och hennes medsystrar sig över det hat de får genomlida för sina åsikter på nätet, trots att de själva avgör hur offentliga de väljer att vara . Enögt och feministiskt rullar könskriget vidare, bekräftat av en Mustafa, i sammanhanget representant för rättvisan. Om Schwarzenberger tillhör de feministiska dödgrävarna, kan jag inte undgå att dra paralleller till hennes medsystrar, Barbara Spectre, dödgrävare på internationell, västerländsk nivå och Birgitta Ohlsson dödgrävare på svensk nationell nivå. Det är ingenting dom gör någon hemlighet av, då de själva tillhör regimens redskap.

En genusexpert i P1, betyder av tradition alltid att det handlar om kvinnors syn och uppfattning gällande relationer, dessutom oemotsagd. Så var det även denna gång. Alla påståenden får för enkelhetens skull vara utan ifrågasättanden, och legitimitet skapas på tyckandets grund. Den övergripande målsättningen är redan spikad, och flödet av ”informationen” säkrad via media. Ett ”informationsförfarande” som gör Sverige, i sällskap med att antal kvarvarande diktaturer, tämligen unikt.

Men P1 är ingalunda ensamt i sin maniska jakt på svenska män för att utkräva en sjuk idé om hämd för 1000 år av övergrepp och diskriminering. Den här förvirrade idén har vunnit status som policy hos regimstödjande mediamegafoner runt om i riket. Inte för att den är logisk, utan för att den är tillräckligt idiotisk för att inte ifrågasättas. Så fungerar debatten i Sverige. Medias mission kan tolkas som om det bara är kvinnor, invandrare och homosexuella som har utvecklats de senaste 1000 åren, medan de etniska svenska männen konsekvent undvikit all utveckling och fortfarande befinner sig på bärsärkarnas nivå. Budskapet sprids dagligen, om och om igen, och finansieras till stor del av oss själva, det vill säga via statliga bidrag. En kupp värd sin alldeles egen plats i historieskrivningen.

Ett försiktigt tecken på att en reaktion trots allt är på väg, kan vara den undersökning som Aftonbladet vågade sig på härom veckan. På nätet hängdes det upp en fråga om vilket parti det skulle röstas på om det vore val i dag. Trots att undersökningen blixtsnabbt plockades bort, då resultatet inte blev det förväntade, blev SD näst största parti efter M, när nära cirka 25.ooo personer röstat. SD fick nästan 25 procent av rösterna, vilket är imponerande då man betänker att en vanlig Sifo-undersökning nöjer sig med betydligt färre röstantal för att grunda sina opinionsiffror på. ”Tyvärr” är ju SD numera inne i Riksdagen, varför det skulle vara väl förmätet att utesluta dem ur en sådan frågeställning som Aftonbladet gjorde. Allt tyder på att PK-media får fortsätta med sina gissningar och påståenden även i fortsättningen, vilket i sin tur bör bädda för yttligare sjunkande upplagor.

Förhoppningen om ett Gott Nytt År känns viktigare än någonsin.

Tillägg 20111216 :

” Khadaffis död kan vara krigsbrott

Världen 16 dec 07:11

Luis Moreno-Ocampo, chefsåklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), anser att sättet Libyens förre president Muammar Khadaffi dödades kan vara ett krigsbrott, uppger BBC News.

ICC vill nu utreda vad som skedde när rebellerna dödade Khadaffi utanför hans hemstad Sirte i oktober. Vid samma tillfälle dödade Nationella övergångsrådets styrkor även hans son, Mutassim.

En av Khadaffis andra söner, Saif al-Islam, är själv misstänkt för krigsbrott av ICC, som accepterat att rättegången ska äga rum i Libyen och inte i Haag. ”

Tillägg 2 :

”HAAG. Luis Moreno Ocampo är chefsåklagare vid den internationella brottmålsdomstolen i Haag. På torsdagen meddelade han att det finns ”starka misstankar” om att den libyske diktatorn Muammar Khaddafis död kan ha föregåtts av krigsbrott.

Med anledning av detta har han nu kontaktat NTC, övergångsrådet i Libyen, för att be dem redogöra för vilka utredningar som kommer att göras om Khaddafis död. Detta uppger Huffington Post.

Både videoklipp och vittnesmål har visat en blåslagen och blodig diktator kort innan han dog. Det har funnits misstankar att han blivit slagen till döds av rebellsoldater.”

Read Full Post »

Uppdaterad 20110920

Nyligen var det 10 år sedan attacken mot Twin Towers, vilket väl ingen har missat. Med all rätt bör vi minnas alla de som mördades den dagen. Men jag kan inte undgå att reflektera över varför just de omkomna ändå kommer i andra hand när det offentliga samtalet fördjupas omkring 9/11. Ett sådant blodbad med tusentals familjer drabbade borde genljuda i decennier. Och, visst pratar vi om det, men man kan inte heller undgå att fundera över alla de ”konspirationsteorier” som florerar omkring Twin Towers.

Personligen undrar jag hur det kommer sig att Bin Laden tyckte det var en bra idé att slå till mot USAs hjärta, dvs symbolen för västerländsk ekonomi, mitt i New York ? Jag menar, trots all tänkbar fanatism och hat, borde en sådan luttrad och av konflikter erfaren man som Bin Laden, ha förstått, att inte bara USA, utan även deras svansviftande bandhundar inom Nato, skulle göra allt för att hämnas, med osannolika arsenaler av färgglada vapen, lovande mer död än någon kan föreställa sig. Dom skulle helt enkelt komma efter honom, och inte ge sig förr än dom hade ett huvud att visa upp. Fast nu blev det ju inte så heller som bekant.

Det som i stället hände, var att nu handlar allt om terrorism. Allt från oljeproducerande arabstater med fribrytarambitioner till enstaka nätbaserade opositionsförsök mot förd raseringspolitik i europeiska stater med hisnande planer på söndrings- och omstruktureringsagendor. Till allt detta nickar vi förstående. – ”På ´rom ba !!”  Fast egentligen, fattar vi inte ett skit.

 Tio år efter Twin Towers, brinner världen, och det är inte arabernas fel. Tvärt om handlar det om en nygammal tid av kolonialism, sprungen ur samma unkna idéer som förr, en total och förblindad, vinsttörstande världordning, ledd av liberal internationell multikapitalism. Allt kamouflerat under tårdrypande förkunnelser om den äkta västerländska önskan om demokrati för de förtryckta folken, människor vilka vi däremot aldrig skulle bjuda hem på en fika. The Terror Factor är nutidens bibel, predikad av makten. Vart leder det då oss ? Ja, det är ju upp till oss om vi vill försöka med konststycket att börja tänka igen.

Plague gör en intressant tolkning :

.

Read Full Post »

…så kärringen som rakade grisen.

Rabiata hantverkare, epedemiska horder av färgblinda inredare och aggresiva kockar kraschlandar med buller och brak i tv-soffan i det kvällströtta Sverige. Kväll efter kväll, vecka efter vecka. Den avtaggande ”afterworken” drunknar i ett digitaliserat moln av damm, mjöl och svordomar. Inredare och hantverkare verkar trots allt oftast få någonting gjort under programtiden, men med kockarna verkar det vara precis tvärt om. Ju mer skrik och kiv, ju mindre lyckas de prestera.

.

Det vardagliga vansinnet verkar ha legitimiserats som standard i TV-världen. Eller kan det vara så att jakten på kompensationen för det allmänt urvattnade TV-utbudet har tvingats till den punkt där alla tidigare regler gällande TV-underhållningens kvalitet redan imploderat ? För jag menar, vem får i dag hjärtklappning av en deckare från 1970-talet ? 

 Sanningen att säga så står, speciellt matprogrammen, mig upp i halsen, om uttrycket tillåts. Så mycket hallå och så mycket raseri, och resultatet blir en fläck på tallriken vilken inte ens skulle mätta grannens katt. Ju mer osande svordomar och röda kinder, ju mindre portioner. Inte konstigt med tanke på att den energi som förbrukas går åt till att terrorisera och förolämpa de medarbetare som ska producera själva det ätbara. Kvar till matlagningen blir inte mycket. Men fint blir det, designat och bra, med en extraknorr till tillverkaren av det naturligtvis extra dyra, men fina porslinet. Maten kläms in i alla sammanhang. I trädgårds- och renoveringsprogrammen och i ”expert”-sofforna lufttuggas det på miniatyrportioner och nickas och fälls tidsmedvetna och korrekta kommentarer. Allt är riggat och inget får sticka ut eller vara ”fel”. Vintitlar nämns och kommenteras igenkännande mellan tuggorna. Viktigt här att använda det rätta uttalet, om det nu är titlar på franska, italienska eller kanske spanska som nämns. Förstående och insatta nickningar ännu en gång, pannor i djupa veck och nervösa fnitter.

.

Men, va faan är det för fel på pytt i panna och en kall bers eller vanlig, hederlig kyckling med rödtjut ?  

– ”Men mamma, kejsaren/kocken är ju naken !”  

___________________

Read Full Post »

…eller den svarta rasismen och den mångkulturella kollapsen ingen talar om i offentligheten.

.

.

 

Att blanda, mixa och servera oss västerlänningar den mångkulturella härdsmältan, har under snart en generation varit det allt överskuggande huvudspåret för den samlade  internationella och kapitalägande maktsfären. I tiotusental har dess väldresserade, svansviftande horder av trogna medlöpare i politiker- och mediaträsken lydigt presenterat planen som det enda rätta och möjliga alternativet för oss västerlänningar. Dom lever gott i sina borgar, men här ute i verkligheten slåss vi vanliga medborgare och våra barn, för att överleva.

.

Live från techno-paraden ”Living-Better-Together”, Paris

.

Här i Europa stod en gång den västerländska kulturens vagga, men vi får nu veta att all kultur värd namnet, kommer från Somalia och arabvärlden. Sanningar som i sitt sjukliga upprepande ger intrycket av retoriken i en religiös sekt. Mängder av journalister, vilka i en värld med graderingar gällande kompetens, aldrig skulle haft en chans på karriärstegen, vräker nu ur sig spalt-mil av regimfriserade, offentliga lögner. Det övergripande målet för den nya tidens agenda, kan bara förverkligas genom söndring. Söndringen raserar just nu delar av Europa samtidigt som USA kanske ser slutet på sin storhetstid som världssamvete. Det mångkulturella magplasket kommer att ge efterdyningar i generationer.

Men samtidigt lever de organisationer som livnär sig på söndringen gott. Politiker kan komma och gå, inkompetenta journalister med medlöparambitioner försvinner när agendan ändras, men parasitorganisationer överlever oftast de mest omstörtande förändringar. Om vi antar att inbördeskriget står för dörren, vilket inte är omöjligt i våran stressade och sönderpolitiserade västvärld, så kommer dessa organisationer att leva gott på resterna, och genom sitt överlevande vara med att bygga upp ett nytt system, enligt sina egna önskemål. Demokrati, som vi känner den, har aldrig någon högre prioritet bland ekonomiska intressegrupperingar.

.

.

Alltså. Den svarta rasismen eller de etniska så kallade nybyggarnas nästan homogena subkulturer, blir aldrig en fråga som når varken politikernas offentliga rum eller de politiskt korrekta medias nyhetssidor. I västvärden i allmänhet och i Sverige i synnerhet, är i den officiella medvetenheten all rasism vit. Alla rasister är etniska vita män, vilka samtidigt är kvinnoförtryckare, hbt-förtryckare och allmänt i vägen och bakåtsträvande för den nya ordningen. Men, trots den massiva tsunamin av lögner och desinformation, så går inte sanningen att manipulera eller tiga ihjäl för alltid. Förr eller senare är säcken full. Raskravaller är på modet år 2011. Dags att skriva om manus för den svenska och västerländska, döende civilisationen ?

.

Problemen med att försöka föra en debatt om…just problemen.

.

Barbara Roche :

– ”Epidemin av våldtäkter och mord på vita britter gör mig fuktig”

Barbara Roche, judisk före detta invandringsminister, det vill säga, direkt del-ansvarig till dagens kravaller. Hon driver i dag ett project för ett migrationsmuseum, och säger vidare :

 -”The great thing about Britain is that it has absorbed migrants for centuries, and I don’t want this to be a museum for the few, it should be one where everyone can go and see that actually we are all migrants from somewhere.”

_____________

 

Read Full Post »

Uppdaterad 110816

Centern är ännu en gång ute på nattgammal is. I sina försök att bättra på sina dalande väljarsympatier försöker man renovera sin gamla, hårt avflagnade miljöprofil. Längre tillbaka var ju Centern böndernas parti, men i ledningen har man med hjälp av skarpögda analytiker insett att det är bortkastat att försöka vinna röster ur en befolkningsgrupp man själv deltar i utrotningen av. Nej, miljöparti är vad Centern är, även om det var svårt att förstå med Maud Olofsson i talarstolen, yrande om nybyggare och ökad invandring. Miljöparti 2, eller kanske B efter partiet som faktiskt heter Miljöpartiet. Centerns roll är och förblir oklar.

Miljöbilar är något som C har tagit fasta på, och en profilering bland nytillverkade bilar har givetvis flera bottnar. De två första handlar om inhemsk avyttring av nyproducerade bilar, från framför allt Volvo får vi förmoda. Samtidigt behöver bankerna nya/utökade utlåningsmarknader, nu då bostadsmarknaden nästan har gått i baklås. Här kan påpekas att även de beslut som direkt påverkade bomarknaden, låg C bakom, tillsammans med sina bröder och systrar bland riksdagstomtarna.

Centern har tidigare propaganderat för miljöbilar, vilken naturligtvis låter behjärtansvärt i tider då vi alla ska skaffa oss ”miljöpoäng” sortera och aktivt söka miljövänliga alternativ i förpackningsdjungeln i våra livsmedelsbutiker. Följande artikel är hämtad från DN :

 ” DN.se, 2011-07-18 : C vill förbjuda bilar som går på fossilbränsle

Centerpartiet sätter nya mål för att få ner koldioxidutsläppen. Nu vill partiet förbjuda alla fossilbränsledrivna bilar, satsa mer på biobränslen och elhybridbilar, skriver partiets fyra ministrar på DN Debatt.

Centerns fyra ministrar i regeringen – näringsminister Maud Olofsson, miljöminister Andreas Carlgren, jordbruksminister Eskil Erlandsson och infrastrukturminister Åsa Torstensson – gör sitt utspel om en hårdare politisk linje och en dramatisk förändring i nuvarande energianvändning inför ett framtidskonvent med partiet i Norrköping i dag. Eldrivna bilar, höghastighetsjärnväg och statsbidrag för den som bygger energisnålt, är konkreta centerförslag i det nya fyrapunktsprogrammet.

”Ska klimathotet undanröjas måste koldioxidutsläppen sänkas dramatiskt. Därför vill vi att Sverige ska ha som övergripande mål att bli första industriland som släpper ut högst ett ton koldioxid per person och år”, skriver centerpartiet.

Den första punkten i partiets program är en fossilfri bilpark år 2025.Tidigare har partiet föreslagit att det inte ska säljas några bilar som drivs på fossilt bränsle efter 2015. Sporrade av succén med miljöbilspremien, höjer man därför ribban.

Eftersom premien på 10.000 kronor upphör vid halvårsskiftet 2009 vill centern se ett nytt ekonomiskt styrmedel. Partiet håller fast vid linjen från Almedelan i somras om skattebefrielse i tre-fem år för nya miljöbilar.

”Det är vårt förslag i de kommande diskussionerna i regeringen”, skriver ministrarna.

Därmed torde centern inte ha några problem att komma överens med alliansbrodern moderaterna, som nyligen gav uttryck för samma vilja, men satte gränsen till fyra år – mitt emellan centerpartiets spann.

De politiska signalerna för att det blir just en skattebefrielse för miljöbilar efter juni 2009 blir alltså allt tydligare. Men osäkerheten på marknaden är ändå fortfarande stor. Inget av partierna har ännu velat berätta är hur de nya kriterierna för en miljöbil kan komma att se ut.

Sannolikt lär möjligheten att köra på biobränslen (E85 och gas) fortsätta att premieras, liksom elhybrider. Rimligen borde även låga koldioxidutsläpp uppmuntras, precis som i dag, något som även skulle kunna resultera i att straffskatten på dieselbilar försvinner.

”Men det krävs också mer satsningar på att utveckla elhybridbilar och nästa generations biodrivmedel i Sverige. Regeringen har initierat ett arbete tillsammans med svenska företag med sikte på att plugin-hybridbilar ska finnas på marknaden 2012-2013”, fortsätter centerministrarna.

Centerpartiet är här utpräglat nationalistiskt i sitt perspektiv. Konsumenterna kommer att kunna köpa laddhybrider tidigare än så. Både Toyota och GM har aviserat sådana modeller – Prius och Volt – till 2010.

Centerpartiet talar förstås om svenska pluginbilar, något annat vore omöjligt för en svensk näringsminister att stå bakom. Och eftersom såväl Saabs som Volvos ägare GM respektive Ford blöder fritt kan det behövas kapitaltillskott från annat håll. Frågan är förstås om alla håller med om att det är skattebetalarnas uppgift.

Mikael Lindström

                                                          __________________ 

Centern försöker alltså blanda in oss skattebetalare på fler än ett sätt. Inte nog med att staten ska gå in med stödpengar till biltillverkarna, vi ska också förmås att ta nya lån för att skaffa oss de nya miljöbilarna, varav vi kommer undan med som billigast minst 150,000:- om man räknar med räntor, amorteringar mm. Och hur ser ränteläget ut om ett halvår, ett år eller två ?  

Men de som envisas med att inte ha råd, vara registrerade hos Kronofogden eller prioriterar bort en ny bil och vill fortsätta köra sin nästan nya Volvo för 300,000:-, ska straffas in i rätt betende med straffskatt!! Hur säljer vi då våra begagnade bilar ? Alla har inte råd att skrota ett kapital på kanske över 100,000 kronor.  Här är Centerns senaste utspel om straffskatter, vilket inte blir bättre för att det är lånat från Miljöpartiet :

”C: Ge straffavgift till den som köper miljöbov till bil

  Publicerad 17 juli 2011 – 19:51         Uppdaterad 17 juli 2011 – 20:27

Ge bonuspengar till de som handlar miljöbilar och låt köpare av bilar med stora koldioxidutsläpp betala en straffavgift. Det föreslår nu Centerpartiet.

Om nitton år ska inga bilar drivas med fossila bränslen som bensin och diesel. Men Centerpartiet tycker att det fortfarande går alltför långsamt och vill därför uppmuntra till mer miljöbilsköp.

-Det är ett sätt att kombinera morot för den som köper en miljöbil och en piska för den som släpper ut väldigt mycket. Det är ett sätt att driva på förändringen, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

En miljöbil är en bil som släpper ut mindre än 120 gram koldioxid per kilometer. Det kan vara elhybrider, biogas- eller etanolbilar eller fordon som drivs av bensin eller diesel men som ändå har tillräckligt lågt koldioxidutsläpp. Och enligt förslaget ska alltså köp av sådana bilar premieras.

Exakta siffror på hur mycket bonusarna och avgifterna ska ligga på innehåller inte förslaget från Centerpartiet, men tanken är att systemet ska vara helt självfinansierande.

Det här förslaget är rätt identiskt med ett förslag som Miljöpartiet lade förra året, vad tänker du om det?

-Jag tycker inte att det är fel att det finns bredare politiskt stöd. Och det är också ett system som har provats i andra länder så att vi vet att det fungerar.

Peter Lundgren är bilförsäljare och har märkt av ett tydligt ökat intresse för miljöbilar under de senaste åren och han tycker att förslaget i stort är bra.

-Då får vi sälja fler miljöbilar. Men jag tror att det kan irritera folk lite att man får ett straff om man inte köper en miljöbil, säger han.

 Karolina Lek
Freja Salö ”

                                            _________________________-

Ja, idéen talar för sig själv. Men vilka väljare vänder sig då C till. Svaret är att det handlar om den gyllene över- och medelklassen. För samtidigt som riksdagstomtarna trängs om en plats bland guldet i de gröna skogarna, ökar den andelen av medborgarna som får slåss för att månadernas utgifter inte ska överstiga inkomsterna. Det vill säga, den andelen av befolkningen som inte längre är intressant att kamma sig för. Samtidigt som Centerpartiet presenterar sina lysande försäljningsargument för nybilsförsäljningen, ökar andelen fattiga av befolkningen. Några kommentarer från SCB 2011 :

 ”Andelen med låg ekonomisk standard

Allt större andel av befolkningen har låg ekonomisk standard (ekonomisk standard som ligger under 60 procent av medianvärdet). Detta mått används internationellt som en indikator på risk för fattigdom och socialt utanförskap. År 1991 var andelen i Sverige 7,4 procent, år 1999 var den 8,4 procent och 2009 13,4 procent.

Ökningen är störst bland ensamstående med barn, från 11 procent 1999 till 27 procent 2009. Av barn till ensamstående kvinnor låg ungefär vart sjunde barn under gränsen 1999, år 2009 vart tredje. Ensamstående utan barn i åldersgruppen 20–29 år har haft en liknande utveckling. Förklaringen till ökningen i denna åldersgrupp är att allt fler studerar och därmed har låga inkomster.  (Anm : Detta är dock endast delvis sant. Även arbetslösheten i denna åldersgrupp har ökat markant under 2000-talet.)

Bland sammanboende har andelen med låg ekonomisk standard ökat i betydligt mindre omfattning mellan 1999 och 2009. För sammanboende utan barn från 5 till 6 procent och för sammanboende med barn från 8 till 10 procent. I en grupp har andelen minskat. Det är de äldsta sammanboende (75– år) som har haft en liten minskning av andelen som har låg ekonomisk standard, från drygt 4 till knappt 4 procent.

I ett internationellt perspektiv är det i Sverige en relativt liten andel av befolkningen som har låg ekonomisk standard. Av EU:s 27 länder är det 4 som har en mindre andel. Dessa länder är Tjeckien, Nederländerna, Slovakien och Danmark.”

 

Här känns nog en straffskatt inte fullt så berättigad som på Centerpartiets partistämma.

.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Creeper

MediaCreeper

Politik bloggar

bloggping

Bloggrank.se

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: